วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถานีสีเขียว คืนชีวิตเต่าไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ย้อนหลัง

สถานีสีเขียว เวลาออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.05 น ทางช่อง ทีวีไทย นำเสนอนวตกรรมที่เกิดขึ้นมา เพื่อรองรับสิ่งแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง ความสำคัญของนวตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน และชี้ให้เห็นถึงปัญหาของภัยธรรมชาติต่างๆ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น